Éljünk új identitástudatban! 

2024. június 6. 16:44 (csütörtök) /

„Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá!” 

(1 Péter 2, 5.)

 

A Biblia képletesen a kövek szót használja, hiszen a hívő ember a Szentlélek temploma kell, hogy legyen. Élő, mert ahogyan a lakó életet visz a házba azzal, hogy beköltözik, ugyanígy az Isten Szentlelke is látható élettel tölti meg a hívő embert. Többé már nem egy halom egymásra rakott kőtömeg leszünk, hanem élő kövek. Úgy lehetünk tehát élő kövek, hogy hisszük a Szentlélek, Isten akaratából élettel tölt meg minket. Sajnos, sok embernek, köztük sok kereszténynek is az a legnagyobb problémája, hogy céltalanul éli az életét. Nincs egy biblikus jövőképe, vagy egyáltalán nincsen semmiféle jövőképe. Mivel nem látják az Isten kitűzte célt, ezért saját maguk próbálnak valami értelmet keresni rövidke földi életük számára, és közben észre sem veszik, hogy mennyire céltévesztetté vált az életük. A lényeg, mondják többen, hogy végül a mennybe kerüljünk. Ez így röviden megfogalmazva ok, de addig mi van? Mi Istennek célja földi életünkkel? Hogyan kell eltöltenünk, hogy közben ne váljon céltévesztetté életünk. Jézus Krisztus, a halhatatlan Isten megmentésünkért hajlandó volt halandó testet ölteni magára, hogy lefizesse bűneink árát a kereszten kifolyt vérével. Fontos: a bűnre más megoldás nincs! Szomorúan tapasztaljuk, hogy az utolsó időkre szóló előrejelzések beteljesedése szemünk láttára megvalósul. Jézus a tanítványok kérdésére sem mondhatott pontos dátumot, mert azt az Atya a maga hatalmába helyezte. A megtévesztés elkerülése érdekében, aki hajlandó volt vérét adni értünk, szükségesnek tartotta, hogy jelezze: amikor a bűnös, mélyre csúszott dolgok egyre sűrűbben ismétlődnek, azok világos jelzések, az utolsó idők közel voltára. A hihetetlen mélységek sorát szinte fel sem lehet sorolni, hiszen az egész világon jelen vannak. Az orosz–ukrán háború kapcsán, egy magyar – esztelen politikus – jelentette ki, hogy „pocsék ember az, aki nem akar meghalni Ukrajnáért”. Javaslatára talán ő kellene az első példa legyen, aki feláldozza magát. Ő nem küldené gyermekeit az első vonalba. A brüsszeli „megvadult” politikusok javasolják az európai sorkatonaság bevezetését. A német vezetés is egyre szorgalmazza ezt, sőt ami igazán megdöbbentő, a nők katonai szolgálatba állítását is szorgalmazzák. Sátáni mélység, bizonyára felelni fognak érte.

Kedves nemzettársaim! Ha valaki nem akar a jövőt illetően tudatlanságban maradni, szükségszerű a Bibliából tájékozódni. Péter apostol így szól erről: „Tudjuk azt, hogy az írásban egyetlen szó sem támadt saját magyarázatából. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei”. A mai világban „nagy ködösítés” folyik. Az emberek, sajnos „olykor a keresztények” sem szeretnek a sorból kilógni, nem igen szeretik vállalni istenhívő voltukat, mert a hitetlenek előtt esetleg kényelmetlen helyzetbe jutnának. Ezért süllyed a keresztény világ is a langyos, tehetetlenségi állapotba. Volt a világtörténelemben egy bajba jutott hajó, benne Isten prófétájával, Jónással, akinek életveszélyes helyzetben színt kellett vallania, őszintén kellett szólnia hitéről, identitásáról. Jónást az Úr Ninivébe küldte a megtérés üzenetével. Ő engedetlen volt, és Társisba „szaladt” az Úr elől. A hajó időközben olyan viharba került, hogy már-már töredezett. A hajósok félelmükben kiadták a parancsot, hogy mindenki imádságban kiáltson segítségért istenéhez! Jónás ezzel szemben lement a hajó aljába és elaludt. A kormányos észrevette az alvó Jónást, és keményen felszólította: „Kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hátha gondol ránk, és nem veszünk el!” Majd sorsot vetettek, hogy megtudhassák: ki miatt van rajtuk a veszedelem? A sorsvetés Jónásra esett. Felszólították: mondja el mi a foglalkozása, honnan jön, miféle népből való? Nos, Jónás ekkor bevallotta: „Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert és a szárazat teremtette”. Alapvető fontosságú dolgot teljesített: őszintén bevallotta héber voltát, identitását. Sőt azt is elmondta, hogy engedetlenné vált Istennel szemben, és most éppen az Úr színe elől fut, ugyanakkor elmondta milyen küldetést kellett volna teljesítenie. A hajósok nagy kérdése ennek hallatára az volt: mit cselekedjünk most veled? A válasz: „Fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok.” Egy ideig a hajósok kétségben voltak, hogy esetleg még ártatlan vérért is felelniük kell, végül bevetették Jónást a tengerbe. A vihar, a tenger háborgása azonnal megszűnt, és az emberek nagy félelemmel imádták az Urat, és fogadásokat tettek Isten tiszteletére. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy Jónást benyelje. Imádkozva három nap és három éjjel „utazott” a hal gyomrában. Imája eljutott az Úrhoz, amelyben elismerte: „Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat”. Nos, az Úr szólt a halnak és az kivetette Jónást a szárazra. Ezt követően csak eljutott Jónás Ninivébe, és a megtérés üzenetét hirdette, amit a ninivebeliek komolyan vettek, és Isten nem hajtotta végre rajtuk az ítéletet. Százhúsz ezer ember nyerte el életét.

Drága magyar testvéreim! Isten igéje nélkül minden ember halott. Mi lelki értelemben „halottként” jövünk e világra, ami azt jelenti, hogy fizikai létünk csak néhány évtizedig tart, utána minden ember át kell lépjen a „túlsó partra”. Ott viszont számot kell adni minden földi tettünkért. Jézus azt mondja, hogy amikor a halottak hallják az Ő beszédét, akkor életre támadnak. Isten beszéde a „mag”, és attól függően, hogy befogadja-e az a szív a magot, dől el, hogy mi lesz a sorsa. Ha befogadja, akkor gyökeret ver, és gyümölcsöt terem. Isten igéje tehát az, ami életet ad. Erről szólt, tanított Jézus e földön. Ha komolyan veszem hittel azt, amit hallok, az kifejti a hatását bennem, és működőképessé válik a hitem. Az örömüzenet a hívő ember számára az, hogy mindenki részese lehet, mert nem személyes érdemeinken múlik, hanem Jézus Krisztus szeretetén. „Akié a Fiú azé az élet”. Így lehet az embernek mennyei identitástudata. Ha mellőzőm a Bibliát, az igehallgatást, a Sátán sötétségében maradok. Drága  magyar emberek, ha az Úrban bízunk, boldogan énekeljük: „Égi trombiták, ha zengnek, és a földi lét lejár, mert a fényes hajnal már elérkezett, majd ha Isten népe Krisztus hívó szózatára vár, vére érdemében én is ott leszek.”

Bátkai Sándor 

Hozzászólások